Publikacje znaleziono 26

  • Etykiety: chór
  • 1
  • 2
Cantate Domino

Data2000

Cantate Domino, VII spotkania Chórów Warszawskich
Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji

Data2003

Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji. Sesja naukowa dedykowana ks. prof.. Jerzemu Pikulikowi z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia kapłaństwa
Koncert Johann Sebastian Bach

Data1999-10-07/10

Koncert Johann Sebastian Bach, współorganizator: sekcja Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urszula Bartkiewicz - klawesyn. Marian Pysznik - recytacja.
Te Deum Laudamus

Data1996-06-06

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej

Data1984

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej
Legnica Cantat 23

Data

Legnica Cantat 23