Publikacje znaleziono 26

  • Etykiety: chór
  • 1
  • 2
Uwertura do opery "Łaskawość Tytusa"

Data1997/1998

Uwertura do opery "Łaskawość Tytusa". W.A. Mozart
VII Laboratorium Muzyki Współczesnej

Data1994

VII Laboratorium Muzyki Współczesnej
XIII Warszawskie Spotkania Muzyczne

Data1999

XIII Warszawskie Spotkania Muzyczne
XV Koncert Organum et Cantus
XV Zamojskie Dni Muzyki

Data1994

XV Zamojskie Dni Muzyki, występ Chóru Akademii Teologii Katolickiej
XXI Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich

Data1994

XXI Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich