Publikacje znaleziono 3

  • Etykiety: dokumenty
Uchwała o powstaniu ATK

Data1954

Uchwała z 2 sierpnia 1954 roku podjęta przez Radę Ministrów PRL, wyodrębniająca Wydział Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego i włączająca go do Akademii Teologii Katolickiej.
Druga uchwała podpisana 11 sierpnia 1954 roku, wydzielająca[...]
Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Teologii Katolickiej
List Rektora nr 1

Data1958

Korespondencja rektora ATK ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego z ministrem szkolnictwa wyższego Stefanem Żółkiewskim. Prośba o zwrot budynku tzw. Theologicum przy ulicy Traugutta, który Wydział Teologiczny UW utracił podczas działań wojennych, a ATK[...]