Publikacje znaleziono 35

  • Etykiety: infrastruktura
  • 1
  • 2

Data01/09/2000

Pierwsza z serii umów o współpracy z wyższymi seminariami duchownymi (afiliacja do Wydziału Teologicznego UKSW)

Data03/10/2016

UKSW nabywa nieruchomość od Polskiej Akademii Nauk jako zalążek trzeciego kampusu uczelni z planowanym Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW
Plan kampusu Dewajtis

Data08/1954

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zlokalizowany jest w północnej części Warszawy, w dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej. Sercem Uniwersytetu jest kampus Dewajtis, który znajduje się w przepięknej okolicy, pomiędzy Lasem[...]
Plan kampusu Wóycickiego

Data12/1993

Kampus jest zlokalizowany w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego przy ulicy Wóycickiego. Kampus przy Wóycickiego mieści dziewięć wydziałów UKSW: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy -[...]

Data12/2011

nabycie przez UKSW nieruchomości

Data1954

siedziba Akademii Teologii Katolickiej

Data1973

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1973

Data1973

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1973

Data1973

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1973, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1974

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1974

Data1979

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1979, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1988

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1988, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1989

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1989, po nowym podziale diecezji w 1992 roku przeniesiony do Tczewa. W 2004 powołano w jego miejsce ośrodek dydaktyczny, który został przekształcony w 2009 w Ośrodek naukowo-badawczy z prawem prowadzenia[...]

Data1992

Punkt Konsultacyjny ATK przeniesiony w 1992 roku z Gdyni po nowym podziale diecezji, w 2009 w jego miejsce utworzono Ośrodek naukowo-badawczy z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1993

W 1993 roku powstaje pierwsze Kolegium Teologiczne w diecezji płockiej, które podpisuje umowę o współpracy z ATK

Data1993/2002

W 1993 roku utworzeno 3-letnie Kolegium Teologiczno-Katechetyczne na Wydziale Teologicznym jako studia zawodowe dla przyszłych nauczycieli religii (działa do 2002 r.)

Data1996

dzierżawa pomieszczeń od klasztoru sióstr franciszkanek dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

Data1996

Rok 1996 - powstanie Kolegium Teologicznego w Toruniu

Data1997

wynajem pomieszczeń w LO im. św. Augustyna

Data2000/2013

1.10.2000 – utworzenie zamiejscowego Wydziału Teologicznego jako ósmego wydziału UKSW (przekształcony w 2003 w Instytut Teologiczny działał do 2013)