Publikacje znaleziono 3

  • Etykiety: książki
obiekt_nr-6a.jpg

Dataprzed 1475

Poradnik „dobrego życia”, a zarazem swoista encyklopedia moralna. Dzieło cieszyło się dużą popularnością w dobie renesansu. Jego wydawca Adolf Rusch (1435-1489) był pierwszym drukarzem w tej części Europy stosującym antykwę, zamiast powszechnie[...]
Okładka

Data1942

Prawdopodobnie jeden z kilku zachowanych egzemplarzy druku zredagowanego przez Henryka Kapiszewskiego (1899-1964), prawnika, urzędnika MSZ, harcmistrza. Pozycja o dużym znaczeniu informacyjno-propagandowym, przygotowana dla poinformowania francuskiej[...]
Strona tytułowa

Data1666

Znakomity przykład literatury sarmackiej. Autor w formie epigramatów, nawiązując do współczesnej mu rzeczywistości, wplata elementy tradycji antycznej. W utworze tym ukazana została postać typowego szlachcica sarmaty gotowego walczyć za wiarę,[...]