Publikacje znaleziono 2

  • Etykiety: lata osiemdziesiąte
Inauguracja roku akademickiego 1981/1982

Data1981/1987

ks. prof. Remigiusz Sobański (1930-2010) prawnik-kanonista, który wniósł znaczący wkład w rozwój teorii i teologii prawa kanonicznego, oficjał sądu metropolitalnego w Katowicach, konsultor watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, członek[...]
Ks. prof. Helmut Juros jako prorektor ATK

Data1987/1990

ks. prof. Helmut Juros (ur. 1933) teolog, etyk, politolog, profesor nauk humanistycznych, badacz problemów etyki nauki i bioetyki, etyki politycznej i społeczno-gospodarczej, transformacji ustrojowej, twórca metodologii chrześcijańskiej nauki[...]