Publikacje znaleziono 14

  • Etykiety: wykłady
Pedro Aruppe SJ na ATK

Data1969

1907/1991; misjonarz w Japonii, świadek wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie; 28. generał jezuitów, zwołał w 1975 Kongregację Generalną, która w pewnym stopniu inspirowała teologię wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej
Karl Rahner SJ na ATK

Data1970

1904/1984; wybitny niemiecki teolog i duchowny katolicki, który wywarł wielki wpływ na teologię XX wieku, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II
Hans Urs von Balthasar na ATK

Data1971

1905/1988; wybitny teolog szwajcarski, duchowny, pod koniec życia mianowany kardynałem, współzałożyciel pisma „Communio”, laureat Nagrody Pawła VI i Nagrody Mozarta, sługa Boży
Ks. Franciszek Blachnicki na ATK

Data1971

1921/1987; założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży
Ks. prof. Franz Schreibmayr na ATK

Data1972

1907/1985; członek zakonu filipinów, autor popularnego niemieckiego katechizmu
Ks. prof. Carlo Martini na ATK

Data1972

1927/2012; jezuita, wybitny biblista, kardynał, metropolita Mediolanu w latach 1980/2002
ks. prof. Jean Jerome Hamer OP na ATK

Data1972

1916/1996 belgijski dominikanin, ekspert Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan Soboru Watykańskiego II, kardynał, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 1984/1992
Aniceto Fernández Alonzo OP na ATK

Data1972

1895/1981; przełożony generalny dominikanów w latach 1962/1974
Rene Laurentin  na ATK

Data1978

1917/2017; francuski duchowny i teolog katolicki, mariolog, ekspert Soboru Watykańskiego II, członek Papieskiej Akademii Teologicznej
Prof. Manfred Spieker na ATK

Data1985-04-12

ur. 1943; profesor chrześcijańskich nauk społecznych, związany z Uniwersytetem w Osnabrück, konsultor (od 2012) Papieskiej Rady Iustitia et Pax
ks. John Pawlikowski OSM na ATK

Data1986-03-12

ur. 1940; amerykański duchowny katolicki, członek zgromadzenia sług Maryi (serwici), profesor etyki społecznej w Catholic Theological Union, uczestnik dialogu katolicko-żydowskiego; członek rady United States Holocaust Memorial Museum, laureat[...]
Wykład z logiki o. prof. Józefa Bocheńskiego

Data1987-11-05

1902/1995; logik, historyk logiki i filozof, sowietolog, dominikanin, rektor Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim (1964/1966); doktor hc Akademii Teologii Katolickiej (1987)
Sesja naukowa o Powstaniu Warszawskim

Data2004

1923/2012; adwokat i polityk, profesor prawa, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, założyciel i pierwszy prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, poseł i marszałek Sejmu I kadencji, senator IV kadencji, minister sprawiedliwości i[...]
Sesja naukowa o Powstaniu Warszawskim

Data2004

1922/2015; historyk, publicysta, polityk i dyplomata; żołnierz Armii Krajowej, więzień Auschwitz, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, powstaniec warszawski. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych w III RP, senator IV kadencji, Kawaler Orderu[...]