Zapraszamy do zwiedzania „Cyfrowego Muzeum UKSW”.

Zbiory zgromadzone w muzeum pozwalają prześledzić rozwój Akademii Teologii Katolickiej (ATK) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Jest to rozwój bezprecedensowy: od skromnych początków w ruinach pokamedulskich zabudowań na warszawskich Bielanach do nowoczesnego Uniwersytetu prowadzącego dydaktykę i badania w wielu obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i medycznych.

Okoliczności powstania Akademii Teologii Katolickiej w 1954 roku oraz jej późniejsze zmienne dzieje nie są powszechnie znane, a ogólna wiedza jest niekiedy obarczona swoistymi „legendami”. „Cyfrowe Muzeum UKSW” pokazuje historię z perspektywy osób zasłużonych dla rozwoju Uniwersytetu, a zwłaszcza z uwzględnieniem kluczowej roli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoimi przemyślanymi i wybiegającymi w przyszłość decyzjami wprowadził Akademię Teologii Katolickiej w obszar uznawanych na całym świecie instytucji akademickich.

„Cyfrowe Muzeum UKSW” powstało w 2019 roku z okazji 20-lecia przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w szerokoprofilowy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Cyfrowe Muzeum UKSW” jest upamiętnieniem i swoistym hołdem dla wszystkich, którzy budowali dobre imię i prestiż Uniwersytetu. Z losami ATK i UKSW jest związanych wiele znanych osobistości z Polski i spoza jej granic: zapraszanych gości, doktorów honoris causa czy przedstawicieli renomowanych instytucji naukowych. Do grona rektorów, profesorów i wykładowców Akademii i Uniwersytetu należało wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki i życia akademickiego. Zarówno ATK, jak i UKSW mogą się poszczycić rzeszą absolwentów, którzy byli i są zaangażowani w różne obszary życia społecznego, naukowego, politycznego, kulturalnego czy medialnego.

W „Cyfrowym Muzeum UKSW” została wykorzystana tylko znikoma część archiwalnych zbiorów UKSW liczących ponad 17.000 fotografii. Kolejne eksponaty będą w miarę możliwości uzupełniane w różnych sekcjach cyfrowego muzeum. Wszystkim zwiedzającym życzymy owocnej podróży w przeszłość, a osobom związanym z ATK i UKSW – odkrywania swej własnej historii.

Zachęcamy również do współtworzenia „Cyfrowego Muzeum UKSW”. Dzieje Alma Mater na Warszawskich Bielanach są wyjątkowe i obfitują w wiele interesujących zdarzeń. Część z nich została udokumentowana w Muzeum. Zdecydowana większość jest jeszcze chroniona w prywatnych archiwach profesorów i absolwentów. Zapraszamy do współtworzenia opowieści o historii i budowania więzi, które stanowią o prestiżu i renomie każdej społeczności akademickiej.