Założyciel Wspólnoty z Taize

Szczegółowy opis pliku

ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-21.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-21.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-23.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-23.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-60.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-60.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-62.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-62.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-66.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-66.jpg