Prof. Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych RP (1989/1993); Prof. Andrzej Stelmachowski, marszałek Senatu RP (1989/1991), wykładowca ATK

Szczegółowy opis pliku

ZFAUKSW-BR-2-38-9.jpg
ZFAUKSW-BR-2-38-9.jpg
ZFAUKSW-BR-2-38-18.jpg
ZFAUKSW-BR-2-38-18.jpg
ZFAUKSW-BR-2-38-33.jpg
ZFAUKSW-BR-2-38-33.jpg