Plan kampusu Wóycickiego
Kampus jest zlokalizowany w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego przy ulicy Wóycickiego. Kampus przy Wóycickiego mieści dziewięć wydziałów UKSW: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkołę Nauk Ścisłych, Wydział Medyczny - Collegium Medicum, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Wydział Studiów nad Rodziną. Przy Wóycickiego prężnie działa Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych. Znajdują się tu specjalistyczne laboratoria, w których prowadzone są działania z obszaru B+R.

Szczegółowy opis pliku

Plan kampusu Wóycickiego
uksw_woycickiego-muzeum-cyfrowe.jpg