Rok 1996 - powstanie Kolegium Teologicznego w Toruniu