Współpraca z WSD Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego nawiązana została w roku 2001.