Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1979, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych