Punkt Konsultacyjny zlikwidowany w 2009, utworzono w jego miejsce Ośrodek naukowo-badawczy z prawem prowadzenia studiów podyplomowych