Prof. Manfred Spieker na ATK
ur. 1943; profesor chrześcijańskich nauk społecznych, związany z Uniwersytetem w Osnabrück, konsultor (od 2012) Papieskiej Rady Iustitia et Pax

Szczegółowy opis pliku

Prof. Manfred Spieker na ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-421-1.jpg