Korespondencja rektora ATK ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego z ministrem szkolnictwa wyższego Stefanem Żółkiewskim.

Prośba o zwrot budynku tzw. Theologicum przy ulicy Traugutta, który Wydział Teologiczny UW utracił podczas działań wojennych,  a ATK nie otrzymała jako jego spadkobierca.

Szczegółowy opis pliku

List Rektora nr 1
1-k-kwiatkowski-do-ministra-edukacji-2.pdf
List Rektora nr 2
2-k-kwiatkowski-do-ministra-szkolnictwa-1.pdf
Odpowiedź Ministra
3-minister-szkolnictwa-wyzszego-do-rektora-atk-1.pdf
List Rektora nr 3
4-minister-szkolnictwa-wyzszego-do-rektora-atk-2.pdf