Pamięć o Kardynale Stefanie Wyszyńskim jest przechowywana w tradycji Uniwersytetu w formie archiwalnych zdjęć z jego spotkań ze społecznością akademicką, ale też utrwalona w szeregu portretów, obrazów i popiersi przechowywanych w pomieszczeniach uniwersyteckich. W tej sekcji Muzeum prezentujemy najważniejsze wizerunki Kardynała Stefana Wyszyńskiego przechowywane w zbiorach uniwersyteckich.

Szczegółowy opis pliku

BIPR-WK-01-1.jpg
BIPR-WK-01-1.jpg
BIPR-WK-01-2.jpg
BIPR-WK-01-2.jpg
BIPR-WK-01-3.jpg
BIPR-WK-01-3.jpg
BIPR-WK-01-4.jpg
BIPR-WK-01-4.jpg
BIPR-WK-01-5.jpg
BIPR-WK-01-5.jpg
ZFAUKSW-1-118-2n.jpg
ZFAUKSW-1-118-2n.jpg
ZFAUKSW-1-118-4n.jpg
ZFAUKSW-1-118-4n.jpg
ZFAUKSW-1-118-6n.jpg
ZFAUKSW-1-118-6n.jpg
ZFAUKSW-1-118-7n.jpg
ZFAUKSW-1-118-7n.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-1.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-1.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-2.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-2.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-3.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-3.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-4.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-4.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-8.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-8.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-22.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-22.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-25.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-25.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-36.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-36.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-48.jpg
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-48.jpg