Koncert Johann Sebastian Bach
Koncert Johann Sebastian Bach, współorganizator: sekcja Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urszula Bartkiewicz - klawesyn. Marian Pysznik - recytacja.

Szczegółowy opis pliku

Koncert Johann Sebastian Bach
BIPr-dok-02.jpg