Archiwalne zdjęcia inauguracji z archiwum Biura Rektorskiego UKSW

Szczegółowy opis pliku

Inauguracja roku akademickiego 1990/1991 na ATK
ZFAUKSW-BR-2-2-3.jpg
Przemarsz orszaku akademickiego
ZFAUKSW-BR-2-2-5.jpg
Wręczenie doktoratu honoris causa o. Innocentemu Bocheńskiemu
ZFAUKSW-BR-2-2-14.jpg