Fotografie

Pamięć o Kardynale Stefanie Wyszyńskim jest przechowywana w tradycji Uniwersytetu w formie archiwalnych zdjęć z jego spotkań ze społecznością akademicką, ale też utrwalona w szeregu portretów, obrazów i popiersi przechowywanych w pomieszczeniach uniwersyteckich. W tej sekcji Muzeum prezentujemy najważniejsze wizerunki Kardynała Stefana Wyszyńskiego przechowywane w zbiorach uniwersyteckich.

Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski

Sesja naukowa na 15-lecie encykliki
Pacem in terris

Ksiądz Prymas wita się serdecznie z Władysławem Dziedziakiem, dyrektorem administracyjnym ATK.

Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski

Inauguracja roku akademickiego 1976/1977

Spotkanie po sesji inauguracyjnej: kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski i Wielki Kanclerz ATK, rektor ks. prof. Jan Stępień, rektor KUL o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP i Kazimierz Kąkol, minister-kierownik Urzędu ds. Wyznań w PRL.

Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski

Uroczystości na Placu Piłsudskiego (Zwycięstwa) w Warszawie

Pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza ATK (1981-05-31)