Karl Rahner SJ na ATK
1904/1984; wybitny niemiecki teolog i duchowny katolicki, który wywarł wielki wpływ na teologię XX wieku, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II

Szczegółowy opis pliku

Karl Rahner SJ na ATK
BIPR-gos-02.jpg