Publikacje znaleziono 3

  • Etykiety: jezuici
Ks. prof. Carlo Martini na ATK

Data1972

1927/2012; jezuita, wybitny biblista, kardynał, metropolita Mediolanu w latach 1980/2002
Karl Rahner SJ na ATK

Data1970

1904/1984; wybitny niemiecki teolog i duchowny katolicki, który wywarł wielki wpływ na teologię XX wieku, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II
Pedro Aruppe SJ na ATK

Data1969

1907/1991; misjonarz w Japonii, świadek wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie; 28. generał jezuitów, zwołał w 1975 Kongregację Generalną, która w pewnym stopniu inspirowała teologię wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej