Hans Urs von Balthasar na ATK
1905/1988; wybitny teolog szwajcarski, duchowny, pod koniec życia mianowany kardynałem, współzałożyciel pisma „Communio”, laureat Nagrody Pawła VI i Nagrody Mozarta, sługa Boży

Szczegółowy opis pliku

Hans Urs von Balthasar na ATK
BIPR-gos-03.jpg