Publikacje znaleziono 2

  • Etykiety: sługa Boży
Ks. Franciszek Blachnicki na ATK

Data1971

1921/1987; założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży
Hans Urs von Balthasar na ATK

Data1971

1905/1988; wybitny teolog szwajcarski, duchowny, pod koniec życia mianowany kardynałem, współzałożyciel pisma „Communio”, laureat Nagrody Pawła VI i Nagrody Mozarta, sługa Boży