Władze ATK na spotkaniu z delegację watykańską
1925/2003; dyplomata watykański, kardynał; w kwietniu 1986 został nuncjuszem z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami i szefem delegatury Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów z Polską; przyczynił się do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Watykanu na najwyższym szczeblu.

Szczegółowy opis pliku

Władze ATK na spotkaniu z delegację watykańską
ZFAUKSW-BGUKSW-2-473-2.jpg