Publikacje znaleziono 1

  • Etykiety: delegacja Stolicy Apostolskiej
Władze ATK na spotkaniu z delegację watykańską

Data1987-12-02

1925/2003; dyplomata watykański, kardynał; w kwietniu 1986 został nuncjuszem z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami i szefem delegatury Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów z Polską; przyczynił się do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych[...]