Uchwała z 2 sierpnia 1954 roku podjęta przez Radę Ministrów PRL, wyodrębniająca Wydział Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego i włączająca go do Akademii Teologii Katolickiej.
Druga uchwała podpisana 11 sierpnia 1954 roku, wydzielająca Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowy opis pliku

Uchwała o powstaniu ATK
8-powstanie-ATK-uchwala-1954.pdf