Publikacje znaleziono 1

  • Etykiety: uchwały
Uchwała o powstaniu ATK

Data1954

Uchwała z 2 sierpnia 1954 roku podjęta przez Radę Ministrów PRL, wyodrębniająca Wydział Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego i włączająca go do Akademii Teologii Katolickiej.
Druga uchwała podpisana 11 sierpnia 1954 roku, wydzielająca[...]