ks. prof. Remigiusz Sobański (1930-2010)

prawnik-kanonista, który wniósł znaczący wkład w rozwój teorii i teologii prawa kanonicznego, oficjał sądu metropolitalnego w Katowicach, konsultor watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, Konsultor Rady Prawnej KEP, członek Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN, ekspert komisji sejmowych (m.in. konstytucyjnej i ds. ratyfikacji konkordatu). Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Bonn (1992), laureat nagrody Lux ex Silesia (2005). Wielokrotnie nagradzany za zasługi na polu współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, otrzymał m.in. Krzyż Zasługi na Polu Nauki i Sztuki I klasy przyznany przez prezydenta Austrii (1986); profesor wizytujący m.in. na Uniwersytecie w Moguncji. Święcenia kapłańskie – 1954.

Doktoryzował się z teologii na UJ, habilitował z nauk prawnych na ATK; w latach 1975/1978 był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego, w latach 1978/1981 prorektorem, a następnie rektorem ATK. Rozwijał współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W czasie jego kadencji ATK zaczęła nadawać doktoraty honoris causa link do doktorzy HC. Kierował uczelnią w trudnych latach stanu wojennego. Wspierał ideę wykładów otwartych z teologii, historii, katolickiej nauki społecznej, jakie wykładowcy ATK prowadzili w warszawskich parafiach i na terenie całego kraju. Zmarł 11 grudnia 2010 w Katowicach i tam jest pochowany.

Szczegółowy opis pliku

Inauguracja roku akademickiego 1981/1982
ZFAUKSW-BGUKSW-2-307-33.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984
ZFAUKSW-BGUKSW-2-384-9.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1983/1984
ZFAUKSW-BGUKSW-2-384-7.jpg
Rektor ATK ks. prof. Remigiusz Sobański
ZFAUKSW-BGUKSW-2-412-3.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1984/1985
ZFAUKSW-BGUKSW-2-419-1.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1984/1985
ZFAUKSW-BGUKSW-2-419-2.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1984/1985
ZFAUKSW-BGUKSW-2-419-70.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1984/1985
ZFAUKSW-BGUKSW-2-419-77.jpg
Spotkanie z Janem Pawłem II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-381-1.jpg
Rektor ATK ks. prof. Remigiusz Sobański
ZFAUKSW-BGUKSW-2-428-2.jpg