Publikacje znaleziono 11

  • Etykiety: rektor
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński

Data2012/2020

Stanisław Dziekoński (ur. 1967) teolog, katechetyk, pedagog, profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w latach 2008 – 2012, kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsulator przy Komisji[...]
Święto UKSW

Data2010/2012

ks. prof. Henryk Skorowski (ur. 1950) socjolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie chrześcijańskich nauk społecznych, badacz regionalizmów, praw człowieka, problemów bioetycznych; kapłan Towarzystwa Salezjańskiego – święcenia kapłańskie[...]
Inauguracja roku akademickiego 2006/2007

Data2005/2010

ks. prof. Ryszard Rumianek (1947/2010) biblista, specjalista w zakresie egzegezy Starego Testamentu, historii biblijnej, teologii biblijnej i pastoralnej, przewodnik po Ziemi Świętej, harcerz, członek Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie,[...]
Inauguracja roku akademickiego 1999/2000

Data1996/2005

ks. prof. Roman Bartnicki (ur. 1943) biblista, teolog, badacz Ewangelii synoptycznych, twórca oryginalnej hipotezy rozwiązania problemu synoptycznego; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2003-2011), wiceprezes Komitetu Krajowego Towarzystwa[...]
Rektor ATK ks. prof. Jan Łach

Data1990/1996

ks. prof. Jan Łach (1927/2013) biblista, teolog, badacz zwojów z Qumran, jeden z tłumaczy Biblii Tysiąclecia, dwukrotny dziekan Wydziału Teologicznego ATK (1981/1984; 1987/1990) i rektor przez dwie kadencje. Święcenia kapłańskie – 1952. Za jego[...]
Ks. prof. Helmut Juros jako prorektor ATK

Data1987/1990

ks. prof. Helmut Juros (ur. 1933) teolog, etyk, politolog, profesor nauk humanistycznych, badacz problemów etyki nauki i bioetyki, etyki politycznej i społeczno-gospodarczej, transformacji ustrojowej, twórca metodologii chrześcijańskiej nauki[...]
Inauguracja roku akademickiego 1981/1982

Data1981/1987

ks. prof. Remigiusz Sobański (1930-2010) prawnik-kanonista, który wniósł znaczący wkład w rozwój teorii i teologii prawa kanonicznego, oficjał sądu metropolitalnego w Katowicach, konsultor watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, członek[...]
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977

Data1972/1981

ks. prof. Jan Stępień (1910/1995) biblista, autor ponad 200 prac naukowych, w badaniach szczególnie zainteresowany teologią św. Pawła. Odbył studia na Wydziale Teologii Katolickiej UW i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się na[...]
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980

Data1965/1972

ks. prof. Józef Iwanicki (1902/1995) filozof i logik, kontynuator myśli tzw. Koła Krakowskiego, dążącego do odnowienia tomizmu przez logikę matematyczną. Odbył studia z teologii, filozofii i matematyki w Strasburgu i Paryżu. Święcenia kapłańskie –[...]
Rektor ks. prof. Wincenty Kwiatkowski

Data1956/1965

ks. prof. Wincenty Kwiatkowski (1892/1972) teolog, twórca warszawskiej szkoły apologetyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Teologicznego, wykładowca i dziekan Wydziału Teologii Katolickiej UW. Autor dwutomowej „Apologetyki totalnej” – dzieła[...]
Rektor ATK ks. prof. Jan Czuj

Data1954/1956

ks. prof. Jan Czuj (1886/1957) teolog, specjalista w zakresie patrystyki, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor i trzykrotny dziekan Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, organizator i pierwszy rektor[...]