Kardynał Józef Glemp (1929-2013) otrzymał święcenia kapłańskie w 1956 roku w Gnieźnie. Święceń udzielił mu biskup pomocniczy poznański Franciszek Jedwabski, który sprawował liturgię w zastępstwie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ks. Józef Glemp w latach 1958–1964 przebywał w Rzymie, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim studiował prawo kanoniczne i świeckie. Studia te ukończył uzyskaniem stopnia doktora obojga praw, który nostryfikował w 1975 na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1967 pracował w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, gdzie był również kapelanem i sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego. W latach 1979–1981 był biskupem diecezjalnym warmińskim. W 1981 został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski jako następca Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1983 otrzymał kapelusz kardynalski. Po reformie granic diecezji w Polsce w 1992 roku pełnił urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego do czasu przejścia na emeryturę w 2006 roku.

Kardynał Józef Glemp został Wielkim Kanclerzem ATK w 1981 roku, pełniąc tę funkcję do 2006 roku przez 25 lat. Za zasługi dla Uczelni otrzymał dwukrotnie Doktorat Honoris Causa w 1982 od Akademii Teologii Katolickiej oraz w 2001 roku od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jako Wielki Kanclerz brał udział w inauguracjach roku akademickiego oraz ważniejszych konferencjach i sympozjach naukowych. Regularnie spotykał się z Senatem i Rektorem Uczelni oraz udzielał zezwolenia na nauczanie pracownikom naukowo dydaktycznym. Staraniem Kardynała Józefa Glempa w 1989 roku ostatecznie uregulowano kościelny status ATK. 29 czerwca 1989 roku Kongregacja Edukacji Katolickiej wydała dekret uznający kanoniczny charakter Akademii i ustanawiający ordynariusza warszawskiego jej Wielkim Kanclerzem.

Kardynał Józef Glemp troszczył się bardzo o materialny rozwój Uczelni. W 1992 roku wyraził zgodę na oddanie kościelnego terenu na 50 lat w nieodpłatne użytkowanie Akademii Teologii Katolickiej. W 2003 roku Kardynał Józef Glemp przekazał aktem notarialnym ww. działkę Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako darowiznę.

Wsparcie Kardynała Józefa Glempa było szczególnie widoczne i skuteczne w procesie przekształcania ATK w UKSW. 29 września 1999 w Domu Arcybiskupów Warszawskich została podpisana umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego wydziałów kościelnych UKSW.

Szczegółowy opis pliku

Konsekracja kaplicy akademickiej pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego
BIPR-WK-02-1.jpg
Konsekracja kaplicy akademickiej pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego
BIPR-WK-02-2.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1982/1983
ZFAUKSW-BGUKSW-2-333-12.jpg
Doktorat hc dla kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-336-119.jpg
Doktorat hc dla kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-336-136.jpg
Doktorat hc dla kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-336-147.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-8n.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-13.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-15.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-21.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-24n.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-26.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-30n.jpg
Sesja naukowa poświęcona encyklikom Jana Pawła II
ZFAUKSW-BGUKSW-2-369-31.jpg
Doktorat hc dla kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza UKSW
ZFAUKSW-BR-2-23-38.jpg
Przekazanie aktem notarialnym na własność UKSW terenów na Bielanach przez kard. Józefa Glempa, Wielkiego Kanclerza UKSW
ZFAUKSW-BR-2-40-6.jpg