Publikacje znaleziono 7

  • Etykiety: UKSW
obiekt_nr-1.jpg

Data2019

Dzieło ofiarowane przez Chiarę Vigo z okazji jubileuszu 20-lecia UKSW. Artystka jest ostatnią osobą na świecie, umiejącą pozyskiwać bisior. Do wykonania pracy użyła 43 gramy bisioru i korzystała z antycznych tradycji tkackich. Godło z tego samego[...]
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS

Data2007

Kazimierz Nycz (ur. 1950) otrzymał święcenia kapłańskie w 1973 roku w Krakowie. W 1976 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1977–1980 odbył studia doktoranckie w zakresie katechetyki na Katolickim[...]
Konsekracja kaplicy akademickiej pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego

Data1981/2007

Kardynał Józef Glemp (1929-2013) otrzymał święcenia kapłańskie w 1956 roku w Gnieźnie. Święceń udzielił mu biskup pomocniczy poznański Franciszek Jedwabski, który sprawował liturgię w zastępstwie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ks. Józef[...]
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński

Data2012/2020

Stanisław Dziekoński (ur. 1967) teolog, katechetyk, pedagog, profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w latach 2008 – 2012, kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsulator przy Komisji[...]
Święto UKSW

Data2010/2012

ks. prof. Henryk Skorowski (ur. 1950) socjolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie chrześcijańskich nauk społecznych, badacz regionalizmów, praw człowieka, problemów bioetycznych; kapłan Towarzystwa Salezjańskiego – święcenia kapłańskie[...]
Inauguracja roku akademickiego 2006/2007

Data2005/2010

ks. prof. Ryszard Rumianek (1947/2010) biblista, specjalista w zakresie egzegezy Starego Testamentu, historii biblijnej, teologii biblijnej i pastoralnej, przewodnik po Ziemi Świętej, harcerz, członek Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie,[...]
Inauguracja roku akademickiego 1999/2000

Data1996/2005

ks. prof. Roman Bartnicki (ur. 1943) biblista, teolog, badacz Ewangelii synoptycznych, twórca oryginalnej hipotezy rozwiązania problemu synoptycznego; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2003-2011), wiceprezes Komitetu Krajowego Towarzystwa[...]