Publikacje znaleziono 3

  • Etykiety: wielki kanclerz
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS

Data2007

Kazimierz Nycz (ur. 1950) otrzymał święcenia kapłańskie w 1973 roku w Krakowie. W 1976 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1977–1980 odbył studia doktoranckie w zakresie katechetyki na Katolickim[...]
Konsekracja kaplicy akademickiej pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego

Data1981/2007

Kardynał Józef Glemp (1929-2013) otrzymał święcenia kapłańskie w 1956 roku w Gnieźnie. Święceń udzielił mu biskup pomocniczy poznański Franciszek Jedwabski, który sprawował liturgię w zastępstwie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ks. Józef[...]
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris

Data1960/1981

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) otrzymał święcenia kapłańskie w 1924 roku we Włocławku. Po II wojnie światowej został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948. W latach 1948–1981 był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i[...]