Kazimierz Nycz (ur. 1950) otrzymał święcenia kapłańskie w 1973 roku w Krakowie. W 1976 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1977–1980 odbył studia doktoranckie w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył w 1981 roku. W latach 1988–2004 był biskupem pomocniczym krakowskim, w latach 2004–2007 biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim, a od 2007 arcybiskupem metropolitą warszawskim. Został kreowany kardynałem w 2010 roku.

Jako arcybiskup metropolita warszawski objął urząd Wielkiego Kanclerza wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2007 roku.

Szczegółowy opis pliku

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS
ZFAUKSW-DA-2-12-22.jpg
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS
ZFAUKSW-DA-2-12-81.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2007/2008
ZFAUKSW-DA-2-13-17.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2007/2008
ZFAUKSW-DA-2-13-94.jpg
Sympozjum pt. W trosce o wewnętrzną wolność osoby
ZFAUKSW-DA-2-18-9.jpg
Święto UKSW
ZFAUKSW-DA-4-33-34.jpg