ks. prof. Jan Stępień (1910/1995)

biblista, autor ponad 200 prac naukowych, w badaniach szczególnie zainteresowany teologią św. Pawła. Odbył studia na Wydziale Teologii Katolickiej UW i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie był rektorem przez dwie kadencje. Święcenia kapłańskie – 1933.

W czasie wojny zaangażowany w działania konspiracyjne Kościoła i państwa podziemnego, między innymi rozbudowywał wydział propagandy Stronnictwa Narodowego. W czasie Powstania Warszawskiego był szefem Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej na Mokotowie. Poszukiwany najpierw przez Niemców, a następnie przez władze komunistyczne wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu i tożsamość, a jego losy mogłyby stać się kanwą scenariusza filmowego (przed hitlerowcami uciekał m.in. w przebraniu zakonnicy, a po wojnie pod zmienionym nazwiskiem „ukrywał się” na ziemiach zachodnich jako proboszcz w dwóch parafiach). Aresztowany w 1947 roku został skazany na czterokrotną karę śmierci, którą po interwencjach władz kościelnych zamieniono na 15 lat więzienia. Także w warunkach więziennych prowadził działalność duszpasterską: swoich strażników przygotował do ukończenia szkoły podstawowej. Po zwolnieniu w 1955 r. związał się z podwarszawskimi Laskami.

W latach 1960-1984 pracował na ATK, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, w latach 1966/1972 był prorektorem ATK. Dwukrotnie mianowany rektorem przez władze państwowe, z pominięciem opinii i zgody Wielkiego Kanclerza, ale w obu przypadkach nominacje te zostały zaakceptowane przez Prymasa Wyszyńskiego. Przyjęty na audiencjach przez Pawła VI i Jana Pawła II, któremu przekazał informację o pracach nad dostosowaniem statutu ATK do norm Stolicy Apostolskiej – konstytucji Sapientia Christiana. Jako rektor, przy poparciu kard. Wyszyńskiego, rozpoczął starania o rozbudowę ATK, składając liczne wnioski i memoriały do władz państwowych, co niestety nie przyniosło rezultatu. Do jego sukcesów natomiast należy m.in. uregulowanie statutu kanoniczności stopni naukowych zdobywanych na ATK oraz przyjęcie Akademii do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich FIUC.

Zmarł 9 stycznia 1995 r. w Laskach i tam też jest pochowany.

Szczegółowy opis pliku

Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-36.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-5.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-71.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-51.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-20.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-86.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1978/1979
ZFAUKSW-BGUKSW-2-149-30.jpg
Audiencja u Pawła VI
ZFAUKSW-1-229-12n.jpg
Spotkanie z Janem Pawłem II w Watykanie
ZFAUKSW-1-229-6n.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1977/1978
ZFAUKSW-BGUKSW-2-77-10.jpg
Imieniny Ks. Rektora
ZFAUKSW-BGUKSW-2-205-3.jpg
Opłatek dla studentów ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-38-8.jpg
Imieniny Ks. Rektora
ZFAUKSW-BGUKSW-2-302-4.jpg
Imieniny Ks. Rektora
ZFAUKSW-1-95-1n.jpg
Rektor ATK ks. prof. Jan Stępień
ZFAUKSW-BGUKSW-2-406-2.jpg