Publikacje znaleziono 1

  • Etykiety: lata siedemdziesiąte
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977

Data1972/1981

ks. prof. Jan Stępień (1910/1995) biblista, autor ponad 200 prac naukowych, w badaniach szczególnie zainteresowany teologią św. Pawła. Odbył studia na Wydziale Teologii Katolickiej UW i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się na[...]