ks. prof. Jan Łach (1927/2013)

biblista, teolog, badacz zwojów z Qumran, jeden z tłumaczy Biblii Tysiąclecia, dwukrotny dziekan Wydziału Teologicznego ATK (1981/1984; 1987/1990) i rektor przez dwie kadencje. Święcenia kapłańskie – 1952.

Za jego kadencji po raz pierwszy w historii ATK prorektorem zostaje osoba świecka – prof. dr hab. Edward Nieznański (prorektor ds. studenckich, w drugiej kadencji prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej). Rektor Łach w drugiej kadencji rektorskiej przenosi po 40 latach sesję inaugurującą rok akademicki z kościoła bielańskiego do auli budynku Metropolitalnego Seminarium Duchownego (do 1998 r.). Jego rządy na Akademii to okres dynamicznych zmian, którym sprzyja zmieniająca się sytuacja polityczna w Polsce. Po kilkudziesięciu latach starań ATK może się rozbudować, a nawet wynająć budynki od instytucji niekościelnych. W planach sięgał daleko, aż po ideę przekształcenia Akademii w Uniwersytet, co spotkało się z przychylnym stanowiskiem Wielkiego Kanclerza ATK.

Zmarł 31 sierpnia 2013 r. w Bochni i tam został pochowany.

Szczegółowy opis pliku

Rektor ATK ks. prof. Jan Łach
ZFAUKSW-BGUKSW-2-405-1.jpg
Rektor ATK ks. prof. Jan Łach
ZFAUKSW-BGUKSW-2-558-2.jpg
Rektor ATK ks. prof. Jan Łach
BIPr-R-07-1.jpg
Opłatek pracowników administracyjnych ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-575-1.jpg
Opłatek pracowników administracyjnych ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-575-10.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1994/1995
ZFAUKSW-BGUKSW-2-584-29.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1994/1995
ZFAUKSW-BGUKSW-2-584-38.jpg
Wmurowanie aktu erekcyjnego nowego gmachu ATK
ZFAUKSW-BR-2-7-2.jpg