Publikacje znaleziono 1

  • Etykiety: lata dziewięćdziesiąte
Rektor ATK ks. prof. Jan Łach

Data1990/1996

ks. prof. Jan Łach (1927/2013) biblista, teolog, badacz zwojów z Qumran, jeden z tłumaczy Biblii Tysiąclecia, dwukrotny dziekan Wydziału Teologicznego ATK (1981/1984; 1987/1990) i rektor przez dwie kadencje. Święcenia kapłańskie – 1952. Za jego[...]