ks. prof. Roman Bartnicki (ur. 1943)

biblista, teolog, badacz Ewangelii synoptycznych, twórca oryginalnej hipotezy rozwiązania problemu synoptycznego; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2003-2011), wiceprezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2005-2017), konsultor naukowy KEP, członek Zarządu FUCE (1997-2001), honorowy obywatel warszawskich Bielan; dziekan Wydziału Teologicznego ATK (1990/1995; 2005/2008), prorektor i rektor ATK (1995-1999), rektor UKSW (1999-2005).

Jego rektorstwo to okres spektakularnych zmian na ATK aż do przekształcenia w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osiągnął to doskonałą współpracą zarówno ze stroną kościelną na czele z Wielkim Kanclerzem, jak i stroną państwową – Sejmem i rządem RP. Dzięki kontaktom z władzami samorządowymi natomiast udało mu się pozyskać tereny po jednostce wojskowej przy ul. Wóycickiego, które stały się podstawą dla budowy drugiego kampusu uczelni. Współautor, wraz z prorektorem prof. Zygmuntem Niewiadomskim, Strategii rozwoju UKSW na lata 2003-2020.

W przemówieniu inaugurującym pierwszy rok akademicki na UKSW nakreślił specyfikę uczelni: Jesteśmy uniwersytetem państwowym, ale jest to uniwersytet w sposób szczególny związany z Kościołem katolickim. Powstaje nowa uczelnia, ale wyrasta ona z tradycji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teologii Katolickiej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w wypełnianiu zadań dydaktycznych, badawczych i wychowawczych nasz uniwersytet kierował się wiernością prawdzie oraz inspiracją chrześcijańską.

Szczegółowy opis pliku

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000
ZFAUKSW-BR-2-13-5.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2003/2004
ZFAUKSW-BR-2-35-17.jpg
Rektor i Senat UKSW
ZFAUKSW-BR-2-16-2.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2001/2002
ZFAUKSW-BR-2-23-38.jpg
Doktorat honoris causa dla Jana Pawła II
ZFAUKSW-BR-2-24-42.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
ZFAUKSW-DA-4-12-24.jpg
Pierwsze Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ZFAUKSW-BR-2-16-9.jpg
Opłatek dla pracowników administracyjnych ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-591-6n.jpg