ks. prof. Ryszard Rumianek (1947/2010)

biblista, specjalista w zakresie egzegezy Starego Testamentu, historii biblijnej, teologii biblijnej i pastoralnej, przewodnik po Ziemi Świętej, harcerz, członek Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, założyciel i przewodniczący Rady Fundacji im. Prymasa Tysiąclecia, ekonom archidiecezji warszawskiej, w latach 2002/2005 prorektor UKSW. Studiował teologię na ATK, biblistykę w Rzymie i Jerozolimie, habilitował się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Święcenia kapłańskie – 1972. W 2009 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej” oraz pośmiertnie w 2010 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W okresie swoich kadencji rektorskich kontynuował linię rozwoju Uniwersytetu wytyczoną przez rektora R. Bartnickiego. Rozpoczął budowę i oddał do użytku budynek Audytorium Maximum oraz budynku nr 23 dla Wydziałów: Nauk Historycznych i Społecznych oraz Filozofii Chrześcijańskiej na kampusie Wóycickiego. Doprowadził do powstania dwóch wydziałów: Nauk Pedagogicznych oraz Biologii i Nauk o Środowisku. Zainicjował cykl wydarzeń kulturalnych na UKSW: koncertów i wystaw.

Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pochowany na cmentarzu w warszawskich Pyrach.

Szczegółowy opis pliku

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
ZFAUKSW-AUKSW-67-3-18.jpg
Święto UKSW
ZFAUKSW-DA-3-2-36.jpg
Święto UKSW
ZFAUKSW-DA-4-10-19.jpg
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS
ZFAUKSW-DA-2-12-25.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
ZFAUKSW-DA-4-12-43.jpg
Wernisaż wystawy pt. Kaszubi
ZFAUKSW-DA-2-1-18.jpg
Święto UKSW
ZFAUKSW-BR-2-65-2.jpg
Promocja książki ks. prof. R. Rumianka  pt. Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz.
ZFAUKSW-DA-4-18-41.jpg