Więcej niż nauka

1954-2021

Czas to miłość

Stefan Wyszyński
Ks. Franciszek Blachnicki na ATK

Data1971

Franciszek Blachnicki

1921/1987; założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży
Pedro Aruppe SJ na ATK

Data1969

Pedro Aruppe

1907/1991; misjonarz w Japonii, świadek wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie; 28. generał jezuitów, zwołał w 1975 Kongregację Generalną, która w pewnym[...]
Plan kampusu Dewajtis

Data08/1954

Kampus Dewajtis

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zlokalizowany jest w północnej części Warszawy, w dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej.[...]
Strajkuje uczelniany NZS

Data1981

Strajk studencki

Rene Laurentin  na ATK

Data1978

Rene Laurentin

1917/2017; francuski duchowny i teolog katolicki, mariolog, ekspert Soboru Watykańskiego II, członek Papieskiej Akademii Teologicznej
XV Koncert Organum et Cantus

Data1997

XV Koncert Organum et Cantus

XV Koncert Organum et Cantus
Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji

Data2003

Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji

Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji. Sesja naukowa dedykowana ks. prof.. Jerzemu Pikulikowi z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia kapłaństwa
Misterium Droga Krzyżowa

Data2000

Misterium Droga Krzyżowa

Misterium Droga Krzyżowa. Koncert: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.[...]
XV Zamojskie Dni Muzyki

Data1994

XV Zamojskie Dni Muzyki

XV Zamojskie Dni Muzyki, występ Chóru Akademii Teologii Katolickiej
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-21.jpg

Data1987-10-05

Brat Roger Schuetz

Założyciel Wspólnoty z Taize