Więcej niż nauka

1954-2021

Czas to miłość

Stefan Wyszyński
Mecz piłki nożnej

Data2002

Święto UKSW

Spotkania z Janem Pawłem II

Data1983, 1993, 1996

Spotkania z Janem Pawłem II

Spotkania z Janem Pawłem II - występ Chóru ATK,
Rektor ks. prof. Wincenty Kwiatkowski

Data1956/1965

Rektor ATK ks. prof. Wincenty Kwiatkowski

ks. prof. Wincenty Kwiatkowski (1892/1972) teolog, twórca warszawskiej szkoły apologetyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Teologicznego,[...]
Podczas kazania milenijnego w Piekarach_2.JPG
Legnica Cantat

Data

Legnica Cantat 15

Ogólnopolski turniej Chórów Legnica Cantat
Rektor ATK ks. prof. Jan Łach

Data1990/1996

Rektor ATK ks. prof. Jan Łach

ks. prof. Jan Łach (1927/2013) biblista, teolog, badacz zwojów z Qumran, jeden z tłumaczy Biblii Tysiąclecia, dwukrotny dziekan Wydziału[...]
ZFAUKSW-BR-2-23-3.jpg

Data2001

Kard. Józef Glemp

Prymas Polski, Wielki Kanclerz UKSW
Inauguracja roku akademickiego 1981/1982

Data1981/1987

Rektor ATK ks. prof. Remigiusz Sobański

ks. prof. Remigiusz Sobański (1930-2010) prawnik-kanonista, który wniósł znaczący wkład w rozwój teorii i teologii prawa kanonicznego, oficjał sądu[...]
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Brama Chlebnicka w Gdańsku

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego[...]
Misterium o Bogu ukrytym według Karola Wojtyły

Data1993

Misterium o Bogu ukrytym według Karola Wojtyły

Misterium o Bogu ukrytym według Karola Wojtyły, Chór Akademii Teologii Katolickiej pod dyrekcją ks. Kazimierza Szymonika