Więcej niż nauka

1954-2021

Czas to miłość

Stefan Wyszyński
obiekt_nr-1.jpg

Data2019

Godło Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyhaftowane bisiorem

Dzieło ofiarowane przez Chiarę Vigo z okazji jubileuszu 20-lecia UKSW. Artystka jest ostatnią osobą na świecie, umiejącą pozyskiwać bisior. Do[...]
Mecz piłki nożnej

Data2002

Święto UKSW

Misterium Droga Krzyżowa

Data2000

Misterium Droga Krzyżowa

Misterium Droga Krzyżowa. Koncert: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.[...]
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Brama Chlebnicka w Gdańsku

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego[...]
ks. prof. Jean Jerome Hamer OP na ATK

Data1972

Jean Jerome Hamer

1916/1996 belgijski dominikanin, ekspert Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan Soboru Watykańskiego II, kardynał, prefekt Kongregacji ds. Instytutów[...]
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS

Data2007

Wielki Kanclerz UKSW kardynał Kazimierz Nycz

Kazimierz Nycz (ur. 1950) otrzymał święcenia kapłańskie w 1973 roku w Krakowie. W 1976 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym[...]
XV Zamojskie Dni Muzyki

Data1994

XV Zamojskie Dni Muzyki

XV Zamojskie Dni Muzyki, występ Chóru Akademii Teologii Katolickiej
Święto UKSW

Data2010/2012

Rektor UKSW ks. prof. Henryk Skorowski

ks. prof. Henryk Skorowski (ur. 1950) socjolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie chrześcijańskich nauk społecznych, badacz regionalizmów,[...]
BIPR-WK-01-5a.jpg

Data1972-10-18

Podziękowanie za książkę

Pamiątkowa publikacja ATK na jubileusz 25-lecia święceń biskupich Prymasa Polski
Prof. Manfred Spieker na ATK

Data1985-04-12

Prof. Manfred Spieker

ur. 1943; profesor chrześcijańskich nauk społecznych, związany z Uniwersytetem w Osnabrück, konsultor (od 2012) Papieskiej Rady Iustitia et Pax