Więcej niż nauka

1954-2022

Czas to miłość

Stefan Wyszyński
Ks. prof. Carlo Martini na ATK

Data1972

Carlo Martini

1927/2012; jezuita, wybitny biblista, kardynał, metropolita Mediolanu w latach 1980/2002
Legnica Cantat

Data

Legnica Cantat 15

Ogólnopolski turniej Chórów Legnica Cantat
Władze ATK na spotkaniu z delegację watykańską

Data1987-12-02

Abp Francesco Colasuonno

1925/2003; dyplomata watykański, kardynał; w kwietniu 1986 został nuncjuszem z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami i szefem delegatury Stolicy[...]
Prof. Manfred Spieker na ATK

Data1985-04-12

Prof. Manfred Spieker

ur. 1943; profesor chrześcijańskich nauk społecznych, związany z Uniwersytetem w Osnabrück, konsultor (od 2012) Papieskiej Rady Iustitia et Pax
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Brama Chlebnicka w Gdańsku

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego[...]
Podczas kazania milenijnego w Piekarach_2.JPG
Legnica Cantat 23

Data

Legnica Cantat 23

Legnica Cantat 23
ks. prof. Jean Jerome Hamer OP na ATK

Data1972

Jean Jerome Hamer

1916/1996 belgijski dominikanin, ekspert Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan Soboru Watykańskiego II, kardynał, prefekt Kongregacji ds. Instytutów[...]
Okładka

Data1942

Kolekcja Samuela Tyszkiewicza

Prawdopodobnie jeden z kilku zachowanych egzemplarzy druku zredagowanego przez Henryka Kapiszewskiego (1899-1964), prawnika, urzędnika MSZ,[...]
Delegacja Parlamentu Europejskiego na ATK