Ilustracje stron serwisu Muzeum Cyfrowego UKSW

Czas wolny, czas wolności

Życie studenckie

Pośród wielu wspólnot akademickich w Polsce, studenci ATK i UKSW stanowią specyficzną i dynamiczną społeczność, która nie da się łatwo scharakteryzować. Korzenie Uczelni posiadają religijny i kościelny wymiar, sprawiający, że w gronie studentów była znaczna liczba księży i osób zakonnych, którzy budowali więzy codziennego życia akademickiego ze studentami świeckimi. Z biegiem lat liczba studentów świeckich zdominowała obraz społeczności akademickiej, jednak tradycja pozostawiła swoje trwałe ślady. Pewne uczelniane zwyczaje, obrzędy, uroczystości i codzienne gesty odróżniają społeczność UKSW od innych. Archiwalne zdjęcia skłaniają do nostalgii, ale jednocześnie budują tożsamość i przyszłość. Zapraszamy do wędrówki po historii studenckiego życia.