Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski

Kardynał Stefan Wyszyński odegrał kluczową rolę w dziejach ATK. Akademia została utworzona w czasie, kiedy Prymas znajdował się w przymusowym internowaniu (od 25 września 1953 do 26 października 1956). Pierwsze lata istnienia ATK były nacechowane niepewnością co do jej przyszłości i wątpliwościami co do jej kościelnego statusu.

Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski

Wielki Kanclerz ATK/UKSW kardynał Józef Glemp, Prymas Polski

Kardynał Józef Glemp został Wielkim Kanclerzem ATK w 1981 roku, pełniąc tę funkcję do 2006 roku przez 25 lat. Za zasługi dla Uczelni otrzymał dwukrotnie Doktorat Honoris Causa w 1982 od Akademii Teologii Katolickiej oraz w 2001 roku od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wielki Kanclerz ATK/UKSW kardynał Józef Glemp, Prymas Polski

Wielki Kanclerz UKSW kardynał Kazimierz Nycz

Jako arcybiskup metropolita warszawski objął urząd Wielkiego Kanclerza wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2007 roku.

Wielki Kanclerz UKSW kardynał Kazimierz Nycz