Publikacje znaleziono 142

obiekt_nr-1.jpg

Data2019

Dzieło ofiarowane przez Chiarę Vigo z okazji jubileuszu 20-lecia UKSW. Artystka jest ostatnią osobą na świecie, umiejącą pozyskiwać bisior. Do wykonania pracy użyła 43 gramy bisioru i korzystała z antycznych tradycji tkackich. Godło z tego samego[...]
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teka ta została wykorzystana przez ks.[...]
Święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny

Data

Swoisty rodzaj aplikacji, której podstawę stanowi miedzioryt wykonany w pracowni Nicolasa Bazina, będący reprodukcją obrazu Charlesa Le Bruna (1619-1690). Większość elementów dekoracyjnych tła (namioty, ubrania postaci) została wycięta, usunięta i[...]
Okładka

Data1942

Prawdopodobnie jeden z kilku zachowanych egzemplarzy druku zredagowanego przez Henryka Kapiszewskiego (1899-1964), prawnika, urzędnika MSZ, harcmistrza. Pozycja o dużym znaczeniu informacyjno-propagandowym, przygotowana dla poinformowania francuskiej[...]
Strona tytułowa

Data1666

Znakomity przykład literatury sarmackiej. Autor w formie epigramatów, nawiązując do współczesnej mu rzeczywistości, wplata elementy tradycji antycznej. W utworze tym ukazana została postać typowego szlachcica sarmaty gotowego walczyć za wiarę,[...]
obiekt_nr-6a.jpg

Dataprzed 1475

Poradnik „dobrego życia”, a zarazem swoista encyklopedia moralna. Dzieło cieszyło się dużą popularnością w dobie renesansu. Jego wydawca Adolf Rusch (1435-1489) był pierwszym drukarzem w tej części Europy stosującym antykwę, zamiast powszechnie[...]
Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Teologii Katolickiej
XXI Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich

Data1994

XXI Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich
VII Laboratorium Muzyki Współczesnej

Data1994

VII Laboratorium Muzyki Współczesnej
Jubileusz Chóru ATK

Data1993

25 lat Chóru ATK
I Sympozjum Kompozytorskie

Data1999

I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
XIII Warszawskie Spotkania Muzyczne

Data1999

XIII Warszawskie Spotkania Muzyczne
Uwertura do opery "Łaskawość Tytusa"

Data1997/1998

Uwertura do opery "Łaskawość Tytusa". W.A. Mozart
Gaude Mater

Data1997

Gaude Mater
XV Koncert Organum et Cantus
Organum et Cantus
Legnica Cantat 23

Data

Legnica Cantat 23
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

Data1999

IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Misterium o Bogu ukrytym według Karola Wojtyły

Data1993

Misterium o Bogu ukrytym według Karola Wojtyły, Chór Akademii Teologii Katolickiej pod dyrekcją ks. Kazimierza Szymonika
Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji

Data2003

Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji. Sesja naukowa dedykowana ks. prof.. Jerzemu Pikulikowi z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia kapłaństwa