Publikacje znaleziono 3

  • Etykiety: grafiki
obiekt_nr-1.jpg

Data2019

Dzieło ofiarowane przez Chiarę Vigo z okazji jubileuszu 20-lecia UKSW. Artystka jest ostatnią osobą na świecie, umiejącą pozyskiwać bisior. Do wykonania pracy użyła 43 gramy bisioru i korzystała z antycznych tradycji tkackich. Godło z tego samego[...]
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teka ta została wykorzystana przez ks.[...]
Święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny

Data

Swoisty rodzaj aplikacji, której podstawę stanowi miedzioryt wykonany w pracowni Nicolasa Bazina, będący reprodukcją obrazu Charlesa Le Bruna (1619-1690). Większość elementów dekoracyjnych tła (namioty, ubrania postaci) została wycięta, usunięta i[...]