ks. prof. Henryk Skorowski (ur. 1950)

socjolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie chrześcijańskich nauk społecznych, badacz regionalizmów, praw człowieka, problemów bioetycznych; kapłan Towarzystwa Salezjańskiego – święcenia kapłańskie przyjął w 1976. Studiował na KUL i ATK, gdzie od 1984 jest wykładowcą; w latach 1996-2004 dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, następnie prorektor (2008/2010). Wykładał na Akademii Obrony Narodowej, był zastępcą redaktora naczelnego czasopism Saeculum Christianum i Seminare.

Za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej odznaczony w 2009 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; laureat Nagrody indywidualnej II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011 przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Władzę rektorską objął w dramatycznych okolicznościach śmierci poprzednika, prowadził rozpoczęte projekty budowlane i inwestował w rozwój infrastruktury. Rozpoczął budowę Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych na kampusie Wóycickiego. Kontynuował tradycję organizowania wydarzeń kulturalnych na UKSW.

Szczegółowy opis pliku

Święto UKSW
ZFAUKSW-AUKSW-67-17-12.jpg
Święto UKSW
ZFAUKSW-AUKSW-67-17-43.jpg
Posiedzenie Senatu UKSW
ZFAUKSW-AUKSW-67-20-6.jpg
Wernisaż wystawy pt. Kaszubi
ZFAUKSW-DA-2-1-8.jpg
Piknik z okazji Święta UKSW
ZFAUKSW-AUKSW-67-19-10.jpg
Wtorkowe Spotkania Muzyczne
ZFAUKSW-DA-4-54-49.jpg