Publikacje znaleziono 2

  • Etykiety: druga dekada XXI wieku
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński

Data2012/2020

Stanisław Dziekoński (ur. 1967) teolog, katechetyk, pedagog, profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w latach 2008 – 2012, kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsulator przy Komisji[...]
Święto UKSW

Data2010/2012

ks. prof. Henryk Skorowski (ur. 1950) socjolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie chrześcijańskich nauk społecznych, badacz regionalizmów, praw człowieka, problemów bioetycznych; kapłan Towarzystwa Salezjańskiego – święcenia kapłańskie[...]