Stanisław Dziekoński (ur. 1967)

teolog, katechetyk, pedagog, profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w latach 2008 – 2012, kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsulator przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz w Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, rektor UKSW w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zastępca Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Teologicznych (2011-2015). Przewodniczący Komitetu Nauki, Innowacji i Środowiska Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka (2017-2021), Narodowego Instytutu Leków w Warszawie (2017- 2021), Wojskowego Instytutu Medycznego (2017-2021), Narodowego Instytutu Geriatrii (2017- 2021), Reumatologii i Rehabilitacji (2017- 2021), Instytutu Łączności (2017- 2021) oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (2017- 2021). Członek rad naukowych czasopism o tematyce teologicznej i pedagogicznej, autor książek i artykułów przeważnie o tematyce katechetycznej i pedagogicznej.

W czasie jego rektorskich kadencji Uniwersytet wkroczył w nowe obszary badań interdyscyplinarnych i dydaktyki. Mocne strony nauk humanistycznych i społecznych zostały poszerzone o współpracę z naukami ścisłymi i nowymi technologiami, prowadząc do innowacyjnych badań i wdrożeń. Liczba grantów naukowych pozyskiwanych przez pracowników UKSW wzrosła w dynamice, która była dostrzegana i doceniana w skali ogólnokrajowej. UKSW podpisał w ciągu kilku lat ponad 100 listów intencyjnych i umów o współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi, przedsiębiorczymi i społeczno-kulturalnymi, a także z przedstawicielami administracji państwowej i samorządów lokalnych. Zostały powołane do życia celowe spółki oraz Fundacja Rozwoju UKSW, wspierające współpracę nauki i biznesu. W oparciu o doświadczenia Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych utworzone zostało Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz jest realizowany projekt Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW. Staraniem ks. Rektora Stanisława Dziekońskiego powstał Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW, oferujący studia na kierunku pielęgniarskim i lekarskim oraz Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Szczegółowy opis pliku

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński
7-rektor-uksw-stanislaw-dziekonski.jpg
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński
BIPr-R-011-1.jpg
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński w swoim gabinecie
BIPr-R-011-2.jpg
Podpisanie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu UKSW
BIPr-R-011-3.jpg
Inauguracja na UKSW programu NCBiR
BIPr-R-011-4.JPG
Porozumienie UKSW i WUM
BIPr-R-011-5.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
BIPr-R-011-6.jpg
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
BIPr-R-011-7.jpg