Publikacje znaleziono 1

  • Etykiety: lata pięćdziesiąte
Rektor ATK ks. prof. Jan Czuj

Data1954/1956

ks. prof. Jan Czuj (1886/1957) teolog, specjalista w zakresie patrystyki, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor i trzykrotny dziekan Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, organizator i pierwszy rektor[...]